Program

W swojej ofercie dotyczącej uspołeczniania młodych ludzi proponujemy szereg aktywności skutecznie wpływających na poprawę kontaktów z innymi ludźmi oraz zmniejszanie poziomu lęku społecznego. U nas można zaangażować się w proces psychoterapii a także nadrobić zaległości szkolne. Promujemy zdrowy tryb życia dużo ruchu i sportu, doceniamy świeże powietrze otaczającego nas Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W weekendy realizowany jest program aktywizująco – uspołeczniający.

Ważnym elementem pobytu w Ośrodku jest własna motywacja, chęć współpracy, wzięcie odpowiedzialności za zdrowienie. Współpracujemy z rodzinami naszych pacjentów, ich nauczycielami, podejmujemy szereg działań środowiskowych. Holistyczna oferta Hostelu oparta jest na Indywidualnym Programie Rehabilitacyjnym, który jest przygotowywanym wspólnie z mieszkańcem Hostelu, drogowskazem jak osiągnąć cel rehabilitacyjny.

Oczekiwanym efektem pobytu w Hostelu jest stabilizacja stanu psychicznego i zapobieganie nawrotom choroby, poprawa funkcjonowania społecznego, kontynuacja nauki oraz tworzenie oparcia społecznego. Pobyt w Ośrodku ma leczyć i wzmacniać osobowość, uwzględniając potrzeby rozwojowe młodzieży i pomagać w stawaniu się samodzielną osobą.

Cele terapeutyczne realizowane są poprzez następujące formy pracy:

-Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR), a następnie jego realizacja. IPR przede wszystkim definiuje cele pobytu w Ośrodku (w kategoriach celów zdrowotnych, społecznych i edukacyjnych) oraz konkretne działania służące jego realizacji. Program powstaje w pierwszym miesiącu pobytu i stanowi narzędzie, do którego odwołujemy się w trakcie terapii.

Terapeuta Wspierający (ITW), który w sposób szczególny jest zaangażowany w proces rehabilitacyjny danego mieszkańca. Wspierająca, bliska relacja, akceptacja i życzliwość, czas i uwaga drugiej osoby jest tym, co pozwala rozwinąć potencjał młodych osób i daje pacjentowi szansę na przeżywanie autentycznych i stabilnych więzi emocjonalnych.

- Społeczność terapeutyczna stała obecność i codzienne życie w grupie rówieśniczej, stanowi pewnym stopniu grupę społeczną, której członkowie dzielą się doświadczeniami dnia, swoimi przeżyciami, troskami, sukcesami, wspierają się nawzajem oraz uczą się rozwiązywać konflikty poprzez rozmowy.

- Psychoterapia grupowa - daje możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi.Spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń i indywidualnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.Celem terapii jest poprawa funkcjonowania społecznego i w rezultacie poprawa jakości życia pacjenta.

Psychoterapia indywidualna - cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą, które dają możliwość pracy nad swoimi problemami, emocjami podczas rozmowy.

- Praca z rodzinami/ze środowiskiem - Konsultacje rodzinne/systemowe, psychoterapia rodzinna/systemowa oraz grupa edukacyjno – wspierająca dla rodzin i opiekunów Mieszkańców.

Psychoedukacja - w ramach której przekazuje się osobie chorej, i jej rodzinie wiedzę o chorobie oraz uczy technik radzenia sobie z objawami i codziennymi problemami związanymi z chorobą.

- Elementy treningu umiejętności społecznych - w czasie tych spotkań młodzież ma okazję omówić i przećwiczyć konkretne umiejętności społeczne.

Arteterapia- zajęcia terapeutyczne wykorzystujące w swoim przebiegu różne techniki plastyczne i muzyczne. Celem zajęć jest rozwój osobisty, który dokonuje się poprzez ujawnienie twórczej ekspresji.

                                          Tutaj można podejrzeć jak wygląda przykładowy plan tygodnia w roku szkolnym

plan tygodnia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>