Zasady przyjęć

Nasz program skierowany jest do młodzieży uczącej się w wieku 16 – 22 lata. Osoby pełnoletnie muszą posiadać status ucznia (szkoła podstawowa/gimnazjum/średnia). Przyjmujemy osoby z

rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych i związanych ze stresem, które nie wymagają ścisłego dozoru. Ośrodek ma charakter otwarty.

Diagnozy kontraktowane przez NFZ:  F20-29, F30-39, F43, F90-94.

Pomagamy młodzieży, której sytuacja zdrowotna, społeczna i edukacyjna wymaga wsparcia psychospołecznego a pomoc dostępna w miejscy zamieszkania jest niedostępna. Kompleksowe

oddziaływania rehabilitacyjne opierają się na indywidualnym programie rehabilitacyjnym, który uwzględnienia aspekt leczenia, psychoterapii, edukacji, oddziaływań psychospołecznych i

środowiskowych. 

Rehabilitacja w Hostelu wymaga własnej świadomej decyzji. Nie przyjmujemy osób na podstawie decyzji sądu.

Przeciwskazaniem do pobytu są:

  • Zachowania agresywne i autoagresywne
  • Tendencje samobójcze
  • Czynne uzależnienie
  • Objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych

Prowadzimy konsultacje kwalifikujące do pobytu. Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 10:00- 12:00 w Poradni w Józefowie przy ul. 3-go Maja 127 i prowadzone są przez

psychiatrę i psychologa. Na konsultację nie jest wymagane skierowanie, ale przed konsultacją przeprowadzamy wstępny wywiad przez telefon.

Aby ustalić termin konsultacji należy zadzwonić do hostelu (22) 468 26 58 (codziennie oprócz wtorków godz. 8:00-do 13:00). Termin można ustalić również mailowo pisząc na adres

hostel@centrumzagorze.pl, w temacie wpisując „konsultacja do hostelu”

Pierwszy okres pobytu (od 2 tygodni do miesiąca) jest pobytem próbnym. Jest to czas na wzajemną weryfikację oczekiwań, potrzeb i możliwości ze strony Hostelu i Mieszkańca.

Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, możliwe jest rozpoczęcie długoterminowej rehabilitacji w Hostelu.