Zasady przyjęć

Nasz program skierowany jest do młodzieży uczącej się w wieku 16 – 22 lata. Osoby pełnoletnie muszą posiadać status ucznia (szkoła podstawowa/gimnazjum/średnia). Przyjmujemy osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych i związanych ze stresem, które nie wymagają ścisłego dozoru. Ośrodek ma charakter otwarty.

Diagnozy kontraktowane przez NFZ:  F20-29, F30-39, F43, F90-94. Przyjmujemy rówież dobrze funkcjonujące osoby z  Zespół Aspergera, jeśli jest to diagnoza współistniejąca.

Pomagamy młodzieży, której sytuacja zdrowotna, społeczna i edukacyjna wymaga wsparcia psychospołecznego a pomoc dostępna w miejscy zamieszkania jest niedostępna. Kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjne opierają się na indywidualnym programie rehabilitacyjnym, który uwzględnienia aspekt leczenia, psychoterapii, edukacji, oddziaływań psychospołecznych i środowiskowych.

Rehabilitacja w Hostelu wymaga własnej świadomej decyzji. Nie przyjmujemy osób na podstawie decyzji sądu.

Przeciwskazaniem do pobytu są:

  • Zachowania agresywne i autoagresywne
  • Tendencje samobójcze
  • Czynne uzależnienie
  • Objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych