O nas

Zespół Ośrodka tworzą psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, psychoterapeuci i lekarze.

Hostel powstał w 2002 roku z inicjatywy dr Anny Serafin. Zainspirowana skandynawskimi rozwiązaniami z zakresu psychiatrii środowiskowej, dzięki wsparciu duńskiej ekspert socjopsychiatrii dr Anse Leroy, postanowiła przenieść tę ideę na grunt Polski. Dr Anse Leroy przez wiele lat była superwizorem i „dobrym duchem” naszego Ośrodka. Zespół, który wraz z dr Anną Serafin wypracowywał polski model socjopsychiatrii odbył wiele wizyt studyjnych w podobnych ośrodkach w Danii, Szwecji, Austrii oraz Niemczech. Model wypracowany w wyniku tych doświadczeń ewoluował z biegiem lat, zachowując swoją pierwotną ideę.

Hostel jest jedynym w Polsce ośrodkiem, który zgodnie ze swoją działalnością, w nazwie ma określenie „rehabilitacja socjopsychiatryczna”. Działania rehabilitacyjne mają na celu wzmocnienie młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w jej procesie zdrowienie i powrocie do środowiska.

MORS jest miejscem wielowymiarowym: tu splatają się poczucie bezpieczeństwa i stawianie sobie realnych wyzwań, dialog, przyjaźń, tolerancja, przynależność i aktywność, nowe doświadczenia, demokracja, nauka szkolna i uczenie się życia, poczucie humoru, wykorzystywanie swoich kompetencji i odkrywanie potencjału, ciepło, serdeczność, ale i określone ramy i granice, farmakoterapia, doradztwo zawodowe oraz wolontariat, zwykłe, codzienne obowiązki, radość oraz radzenie sobie  z objawami i z… czasem wolnym. W splocie tego wszystkiego mieszkaniec Ośrodka uczy się odpowiedzialności, dążenia do wyznaczonych sobie celów, nawiązuje kontakty, przebywa w grupie, dyskutuje przy wspólnych posiłkach o tym, jak, mimo wszystko, smakować życie.” (fragment wypowiedzi dr Anny Serafin, „Zwrotnica – nasze psychonarracje”)

Pierwszy ośrodek, który powstał w Zagórzu, był niewielkim hostelem, który obejmował opieką 9 osób. Ze względu na jego kameralny, domowy charakter nazwaliśmy go „Domus Zagórze”. Jednak potrzeby społeczne były bardzo duże i dlatego po kilku latach rozpoczęliśmy kilkuletni projekt, nakierowany na rozbudowę i rozwijanie działalności Hostelu, który w 2007 roku stał się nowoczesnym Modelowym Ośrodkiem Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla 20 mieszkańców. Niestety, w styczniu 2014 roku na skutek komplikacji prawnych związanych z gruntem, na którym został wybudowany Ośrodek, musieliśmy zmienić miejsce działalności i po 10 latach z Zagórza, przenieśliśmy się do Otwocka. Pomimo tego, że straciliśmy nowoczesny i wygodny budynek, pozostała idea, doświadczony zespół rehabilitacyjny i wiara w to, że taka pomoc ma sens.