Dla kogo?

Ośrodek jest przeznaczony dla wszystkich tych osób, które szukają wsparcia, chcą sobie pomóc i pragną podjąć wysiłek w

swoim rozwoju  i odzyskiwaniu zdrowia.

 Przyjmujemy osoby w wieku 16-22 lata. Osoby powyżej 18 r.ż, które chcą korzystać z naszej oferty muszą być uczniami szkoły średniej. Jeśli

choroba uniemożliwiła im edukację i przerwały naukę w szkole średniej, mogą zostać zapisane do LO w Zagórzu.

W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę średnią i kontynują naukę w szkole policealnej lub wyższej. Zawsze

indywidualnie podejmujemy decyzję i oceniamy czy taki pobyt ma sens terapeutyczny – zajęcia terapeutyczne i rekreacyjne odbywają się

popołudniu oraz w weekendy i wszystko zalezy od tego, czy taka osoba nie ma mozliwości korzystania z rehabilitacji, ze względu na tryb

nauki.

Pozostałe kryteria kwalifikujące do pobytu:

- trudności w funkcjonowaniu społecznym (brak relacji rówieśniczych, poczucie osamotnienia, lęk)

- trudności emocjonalne

- diagnoza psychiatryczna

- brak wsparcia w środowisku rówieśniczym i/lub rodzinnym

- brak możliwości korzystania z pomocy ambulatoryjnej

- motywacja do pracy nad sobą

Pomoc, którą oferujemy młodzieży z problemami psychicznymi obejmuje również rodzinę.

Sytuacja kryzysu psychicznego dotycząca jednej osoby w rodzinie wpływa na pozostałych jej członków. W rodzicach często wywołuje poczucie

winy i niepewność co do swoich kompetencji. Rodzeństwo bywa zdezorientowane i nie wie co się dzieje z bratem czy siostrą. Rodzice potrzebuję

wiedzy na temat choroby i wsparcia emocjonalnego.

Od rodziców oczekujemy współpracy w procesie rehabilitacji. Każdy rodzina odbywa konsultację rodzinną, której efektem może być rozpoczęcie

terapii rodzinnej lub ofert warsztatowych, psychoedukacji czy korzystanie z comiesiecznych grup wsparcia dla rodziców.

Jeżeli miejsce zamieszkania jest bardzo odległe od Otwocka należy bardzo starannie rozważyć możliwości rodziny do włączenia się w

rehabilitację. Bez wspólpracy z rodziną długoterminowa pomoc może być nieskuteczna.

Przeciwskazaniem do pobytu są:

  • Zachowania agresywne i autoagresywne
  • Tendencje samobójcze
  • Czynne uzależnienie
  • Objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych