niezatapialni

Zdrowie psychiczne – materiały do pobrania

Zakończyliśmy kolejną edycję programu zdrowotnego Psycho-Kreacje, który został sfinansowany ze środków województwa mazowieckiego. Celem tego programu jest promocja zdrowia psychicznego, wspieranie rozwoju psychospołecznego, zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci oraz młodzieży, zmniejszanie izolacji społecznej nastolatków oraz poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe cele były realizowane poprzez stworzenie przez młodzież doświadczającą kryzysu psychicznego publikacji, zawierającej twórczość poetycką. Powstała w ramach programu antologia poezji – „Niezatapialni” została zrecenzowana przez prof. Danutę Danek z Instytutu Badań Literackich PAN.

W ramach programu powstał scenariusz godzin wychowawczej o zdrowiu psychicznym oraz film promujący hasło  „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”. Zachęcamy do pobierania materiałów (scenariusz zajęć ) oraz przesyłania pytań i wniosków z przeprowadzonych zajęć na adres:hostel@centrumzagorze.pl