Hostel – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej

Nasza pomoc skierowana jest do młodych osób, które ze względu na stan psychiczny przestały radzić sobie same ze sobą i otaczającym je światem. W efekcie nie są w stanie funkcjonować w swoim środowisku, straciły kontakt z rówieśnikami, przerwały naukę, izolują się, a wszelka dostępna i okazywana im pomoc w ich środowisku jest niewystarczająca. Celem rehabilitacji w Hostelu jest zabezpieczenie osoby przed kryzysem psychicznym, poprzez poprawę je​j​ funkcjonowania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

„Popękane lustra. Widzenia punkt inny”, to kolejna publikacja napisana przez młodzież z Hostelu w Otwocku. Książka jest zapisem ich intymnych zwierzeń na temat choroby. Opowieści, które z nich powstały są głębokie i wzruszające. Młode osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego, dzielą się swoimi przemyśleniami, wspomnieniami, samotnością i nadzieją. Stawiają pytania o sens swojego doświadczenia i konfrontują nas z naszą bezradnością. Ta trudna lektura przybliża nas do poznania i rozumienia świata „tych, którzy więcej czują i widzą” (A. Kępiński). Dzięki tym opowieściom możemy poznać inny punkt widzenia dotyczący kryzysu psychicznego.​

Popękane lustra - Widzenia punkt inny

"Zwrotnica", to efekt pracy młodzieży (15-25 lat) z zaburzeniami psychicznymi z Modelowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej - Hostel/MORS w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.
Autorzy w ramach projektu "Ja też mam talent", przy wsparciu Zespołu Projektowego, w ciągu pięciu miesięcy twórczej pracy stworzyli tę, mamy nadzieję, unikalną publikację.
Projekt “Ja też mam talent” został przygotowany i był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju “PROGRES”, działające przy Hostelu w Zagórzu.

Zwrotnica - nasze psychonarracje

Oddajemy do rąk czytelników kolejną książkę, będacą wyrazem osobistych świadectw naszych Mieszkańców. Ci "nadwrażliwi" mają nam do przekazania wiele z tego, co jest częścią odbioru ich świata. Świata, w którym żyjemy wszyscy razem ale różnie go doświadczamy. "Bądźcie pozdrowieni (...) za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego" pisze psychiatra, humanista Kazimierz Dąbrowski w swoim wierszu "Posłanie do Nadwrażliwych", który jest mottem tej książki.
W tej publikacji wybrzmiał również głos pochodzący od rodziców i przyjaciół młodzieży. Głos niezwykle ważny i pokazujący potrzebę dialogu pomiędzy młodzieżą a bliskimi.

Nadwrażliwi - osobiste doświadczenia młodzieży z hostelu w Otwocku

Publikacja "Czarne perły. Nasze psychoetiudy" powstała w trakcie realizacji projektu Psycho-kreacje realizowanego w Hostelu przez naszych mieszkańców.
Młodzież przy wsparciu Zespołu Projektowego (kadra MORS oraz wolontariusze), stworzyła tę drugą już w historii Ośrodka publikację. Książka zawiera wiersze i opowieści młodzieży o chorobie i drodze ku zdrowieniu. W ramach projektu autorzy pracowali także nad adaptacją scenariusza sztuki Krystyny Chołoniewskiej "Poczekalnia" i przygotowali spektakl, którego premiera odbyła się podczas promocji niniejszej publikacji.

Czarne perły - nasze psychoetiudy